Amaçlarımız

• Türkiye’de Arapça kitap yayınlayan yayıncıların sorunlarını ele alacak, gelişen şartlara göre çözüm önerileri sunacak bir sivil toplum kuruluşu olmak,
• Ülkelerinde yaşanan siyasi ve ekonomik istikrarsızlıklardan dolayı Türkiye’ye gelmiş yayıncılık mesleğini kendi ülkesinde icra eden veya Türkiye’de ilk defa yayıncılığa başlayacak olan Arap toplulukları mensuplarına yayıncılık mesleği ile ilgili rehberlik etmek; kendilerine iş yeri ruhsatı ve yayıncılık sertifikası alınması, ticaret sicil kayıtlarının açılması, Kültür Bakanlığı sisteminden ISBN ve eser bandrol alımının yapılması, bakanlığın MASDE sisteminden istifade yollarının öğretilmesi, vergi düzenlemeleri, yabancı personel çalıştırılmasının kurallarının öğretilmesi hususlarında yardımcı olmak,
• Türk kültüründe var olan Ahilik geleneğinin bir devamı olarak Arapça kitap alanında yayıncılık mesleğini icra eden meslek erbabının dayanışmasını sağlamak, iyi günde, kötü günde bir arada olmak adına sektörü temsil edecek bir çatı kuruluşu oluşturmak,
• Fikri mülkiyet haklarının korunması, telif hakkı ve korsanla mücadele konusunda Arapça kitap yayınıcılarını bilinçlendirmek,
• Türkçe’den Arapça’ya eser çeviri süreçlerinde Türk edebiyatının önde gelen eserlerinin tercüme edilmesi konusunda yayıncıları teşvik etmek, yurt dışından gelmiş yayıncılar için kendi ülkelerindeki bilgi ağlarına Türk edebiyatı ve düşünce dünyası hakkında bilgi edinmelerini sağlamak,
• Türkiye’de Arapça kitap fuarları düzenlemek ve başta Arap topluluklarının olmak üzere Arapça kitaba ilgi ve ihtiyaç duyan herkes için Arapça kitaba ulaşımın kolaylaşmasını sağlamak,
• Arap topluluklarının ihtiyaç duyduğu kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenleyerek kültür dünyasına katkıda bulunmak, savaştan ve siyasi istikrarsızlıklardan uzaklaşarak ülkemize gelmiş çocuk ve genç nesillerin yaşamış oldukları olumsuz tecrübeleri kitap ve kültür ile onlara unutturarak rehabilete süreçlerine katkı sağlamak,
• Arap topluluklarından yayıncılık yapanların Türkçe öğrenimi sürecine katkıda bulunmak, kendilerine gerek genel Türkçe gerekse yayıncılık alanında kullanılan mesleki Türkçe’nin öğretilmesini sağlamak,
• Arap dünyasında yayıncılık yapan yayınevlerinin matbaalarla ilgili basım süreçlerini başta İstanbul olmak üzere ülkemizdeki matbaa sektörüne yönlendirmek, Türk matbaacılık sektörümüzün söz konusu bu yeni gelişmelerden istifade etmesine katkı sunmak,
• Arap ülkelerindeki kitap fuarlarına katılmak isteyen Arapça kitap yayıncısına destek olmak, söz konusu ülkelerin kitap fuarları yönetimleri ile görüşerek üyelere pozitif ayrımcılık sağlamak, fuarlarda ortak alan alımı, toplu nakliye, yurt dışına ortak ihracat gibi hususları yayıncılarla birlikte planlamak, merkezi Kahire’de bulunan Arap Yayıncılar Birliği ile Türkiye’de Arapça kitap yayını ile ilgilenen yayıncıların arasında köprü vazifesi görmek,
• Ülkemizde uluslararası okul olarak faaliyet gösteren eğitim kurumlarının kitap ihtiyaçlarını yerli üretimle karşılanmasını sağlamak, bu konuda yayıncıları bilinçlendirmek ve belli hedefler doğrultusunda üretim yapılmasını teşvik etmek,
• Türkiye’de dini kitapla sınırlı olarak görülen Arapça kitap algısını değiştirmek, bu konuda çocuk edebiyatı, düşünce dünyası ve farklı dini yaklaşımların eserlerinin ülkemiz akademi camiasına tanıtma imkanı sunmak, Arapça yayıncılığın sadece dini yayıncılık olmadığını Türkiye kamuoyuna aktarmak, bu konuda oluşmuş imajın doğru hal almasına katkı sunmak,
• Yayın özgürlüğü konusunda Arap dünyası fuarlarında yaşanan olumsuz süreçlerle mücadele ederek Türkiye’de korsan kitap dışında her türlü kitabın basımının serbest olduğu gerçeğini ulusal ve uluslararası kamuoyunda dile getirmek, yayın özgürlüğüne katkı sağlayacak projeleri desteklemek,
• Türkiye’de her geçen gün sayıları artan Arapça medya kuruluşlarında yayın dünyası ile ilgili programlar yaparak gerek Arapça’ya tercüme edilmiş Türk edebiyatını tanıtmak, gerekse yayın dünyası ile ilgili programlar yapmak
• Öğrencilerin okuma kültürüne katkı sağlamak amacıyla Arapça kitaba ulaşamayan öğrenciler için sosyal sorumluluk projeleri düzenlemek,
• Üyelerin ekonomik olarak kendilerine iç pazarda yeni alanlar bulması amacıyla Arapça kitabevleri ile yayıncıların bir araya gelmesini sağlamak, üyelere satış ve pazarlama teknikleri, yeni satış süreçleri, sosyal medyanın etkili kullanımı, katalog hazırlama, yurt içi ve yurt dışı fuarlara katılım hazırlıkları konularında sektörel eğitimler vermektir.

Sizde bu yazı hakkında düşüncelerinizi paylaşın..

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

YORUM YAP
Tüm Yorumlar

TÜM YORUMLAR

( 0 )

DUYURULAR

next prev Tümü